Meny
Plassen.jpg

Årsmøte 2022

Innkalling
Storyville Jazz Club innkaller med dette til årsmøte for medlemmer i klubben av 31.12.21.

Tid: 01. mars 2022 kl 18.00 - 20.00

Sted: Plassen kulturbygg, 4. etg 

Meld deg på møtet her:
https://forms.gle/Fh24QtNqyTaaYdqa8

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, altså 15. februar.  Saker sendes til: post@storyville.no

Agenda, årsmøtedokumenter ettersendes.

Mvh
Styret,
Storyville Jazz Club