Meny
SJC Molde

 

OM STORYVILLE

Storyville Jazz Club i Molde - helårlig arrangør av jazzkonserter av høy kvalitet

For en presentasjon av konserter, se under PROGRAM i menyen over.

Storyville Jazz Club (SJC) er en levende og aktiv jazzklubb med lange tradisjoner. Klubben ble stiftet i 1953, og har hatt kontinuerlig drift siden da. Flere meriterte musikere har "vokst opp" i klubben. Klubbens målsetting er å gjøre jazzmusikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig hele året, og gi lokale musikere, særlig ungdom, en scene. Vi gir også spesielle tilbud til barn gjennom BarnaZjazzklubb.

Klubben var intiativtaker til Molde internasjonale jazzfestival i 1961. Moldejazz (MIJF) har senere fått status som knutepunktfestival. Samarbeidet med festivalen fungerer godt og har bl.a. ført til at kvalitetsnivået er styrket. Sammen vitaliserer vi det lokale jazzmiljøet og presenterer lokale, nasjonale og internasjonale artister gjennom hele året. Moldejazz tok Storyville Jazz Club med seg inn i kulturbygget PLASSEN som åpnet i juli 2012.

Kulturbygget PLASSEN

Kulturbygget Plassen ble oppført av Molde kulturbygg AS og eies av Moldejazz, Teatret Vårt og Molde kommune. I tillegg til eierne har Bjørnsonfestivalen, Kunstnersenteret Møre og Romsdal tilhold i huset sammen med kommunens bibliotek. Storyville har fått meget velegnete lokaler til våre arrangementer i dette kulturbygget, bl.a. klubblokalet «Storyville.».

Klubben feiret 70-årsjubileum i 2023, og er en av landets eldste jazzklubber. Klubben har ca. 100 medlemmer i et aldersspenn fra 17 - 80 år.

Storyville Jazz Club er registrert som forening / lag. Klubben har vedtekter som sist ble revidert i 2012. Klubben drives av et styre som selv står for driften, med hjelp av en gruppe frivillige. Styret har egen bookinggruppe, markedsansvarlige, produsent, sekretær / vaktansvarlig, kasserer + leder og nestleder.  

Scener

Plassen

Storyville er Storyville Jazz Clubb sitt «eget» lokale. Salen er i 4 etg. i kulturbygget Plassen og har en kapasitet på 130 sittende. Her presenteres spennende og utfordrende musikk i en intim og flott arena på Gørvelplassen i Molde sentrum.

Tilgjengelighet:

 • Tilrettelagt, både fra utsiden og via heis inne på Plassen.
 • Eget HC toalett i foaje.
 • Ta kontakt med vertskap i inngang for mer informasjon eller ledsaging.

Kafé Kurt

Kaféen på Plassen, inngang på gatenivå.

Styret

 • Leder: Dag-Runar Wikeland
 • Nestleder, produksjonsansvarlig: Knut Morten Kårevik
 • Sekretær, vak- og medlemsansvarlig: Åshild Stølen Hanssen
 • Økonomi: Janne Husøy
 • Booking: Finn Frode Fegth, Petter Haakon Pettersson, Olav Harnes
 • Markedsansvarlig: Petter Haakon Pettersson, Kai André Mortensen
 • Styremedlem (oppnevnt av Moldejazz): Cecilie Nogva
 • Styremedlem: Anne Marie Nakken
 • Representant fra jazzlinja Molde vgs: Amanda Nylund
 • Representant fra jazzlinja Molde vgs: Ingebrigt Torheim
 • Varamedlem: Olav Harnes
 • Varamedlem: Evy Strømmen

Du finner også Storyville Jazz Club på Facebook.
kulturraadet_sort_stor.png
Takk til våre støttespillere:
Moldejazz_logo_sort.jpg
rgb_SB1_SMN_verti_pos.jpg