Les mer om Storyville Jazz Club sin rikholdige historie

Jazzklubbens historie

Her finner du et sammendrag av det viktigste som har skjedd i Storyville Jazz Clubs (SJC) historie i perioden fra klubben ble startet i 1953 til og med 70-årsjubileet i 2023.

Det hele startet i 1953...

Informasjonene er hentet fra utgivelsen «Stort miljø i liten by - Storyville Jazz Club 50 år 1953 - 2003» av Øyvind Aasgård, og årsmeldinger og styrereferat fra perioden 2003 - 2023.

Vi har lagt inn lenke til boka til Aasgård her, slik at denne kan leses i sin helhet for flere detaljer om historien.

Stort miljø i liten by
"Stort miljø i liten by", historiebok skrevet av Øyvind Aasgård

Det hadde vært gjort noen spede forsøk på å danne jazzklubb i Molde også før 1953, blant annet «Molde Hot Club», men det var altså først i 1953 at tiden var inne for oppstarten av en lengelevende klubb med hovedmålsetting om å presentere jazz og jazzmusikk i alle tenkelige (og tidvis utenkelige) former

50-tallet

1953

Storyville Jazz Club blir startet 27 januar - først riktignok under navnet «Klubben» - som i tillegg til jazz også skulle inneholde andre aktiviteter som dans, kortspill, sjakk og klassisk musikk. Etter et halvt års tid (den 28. august) får «Klubben» nytt navn - Storyville Jazz Club - og blir en ren jazzklubb for en håndfull idealister på rundt 20 personer. Navnet Storyville har sin opprinnelse i et forlystelsesstrøk i New Orleans som eksisterte i perioden 1898 - 1917.
Otto Chr. (senere Kikkan) Sættem blir klubbens første formann, et verv han kom til å ha helt til 1965.

Første arrangement med utenbys musikere avholdes i oktober med Egil Monn Iversens Orkester med Per Asplin som solist. På de øvrige klubbkveldene spilles det jazzplater eller det settes sammen band med lokale musikere.

1954

Møteaktiviteten dette året går på sparebluss. «Parkhotellet» i Romsdalsgata blir fast tilholdssted for klubben. Storyvilles juleball blir arrangert for første gang,

1955

Første utenlandske band som opptrer i regi av SJC blir svenske Lars Gullin med Rolf Billbergs kvartett. Arrangementet går aldeles ille. Bandet kommer 2 timer for sent til avtalt konsertstart, avisanmeldelsen i etterkant er tilnærmet katastrofal og klubben taper rundt 1000 kroner - en stor sum den gang. Nedleggelse av klubben blir seriøst diskutert.Styret rister imidlertid av seg nedturen, og høsten 1955 blir det avholdt flere klubbkvelder, etter hvert også noen på hotell Alexandra.

1956

Et godt år for Storyville. Medlemstallet når 100 personer. Besøk av Helge Flems Devolds Orkester fra Ålesund og NRKs førstepianist Johan Øyan i tillegg til flere «lokale» klubbkvelder gjør godt både for klubbens økonomi og omdømme.

1957

«Storyville Jazzcirkel» (et kompromiss mellom norsk og engelsk skrivemåte) blir startet som en underavdeling av SJC - definert som «en studiesirkel med medlemstall begrenset oppad til 25».
Storyville Jazz Club avholder et «....interessant medlemsmøte med den kjente pianisten Kjell Bækkelund m/ frue som gjester» og konserten med The Big Chief Jazz Band fra Oslo betegnes som «....den største suksess i klubbens historie».
Spalten «2 minutter jazz», redigert av Storyville, dukker opp i Romsdals Budstikke for første gang.

1958

Storyville Storband blir startet.
SJC har over 300 medlemmer, og er registrert som tredje størst i Norge. Det er betydelig økende aktivitet i antall klubbkvelder og øvrige arrangement.

1959

«The Baby Jazz Band» med flere senere svært så sentrale musikere fra Storyville-miljøet vinner Publikums Pris under Norgesmesterskapet i Amatørjazz og blir hele Moldes yndlinger i lang tid etterpå.
Utenbys jazzmusikere ansatt på Alexandra Hotell deltar tidvis som gjestemusikere med lokale band, mest kjent er kanskje Øistein Ringstad.

60-tallet

1960

Februar-nummeret av det dansk-norske tidsskriftet «Jazzbladet» inneholder en artikkel signert Rolv Wesenlund: «Hvilken by blir Nordens Newport?» En håndfull idealister i SJC-miljøet med Kikkan Sættem og Per Inge «Pingen» Hansen tar utfordringen. Det planlegges jazzfestival i Molde!
Styret beklager i årsmeldingen at planleggingen av festivalen dessverre har gått ut over det øvrige arbeidet i klubben......

1961

Storyville Jazz Club arrangerer den første jazzfestivalen i Norge i perioden 3.-6. august. Programmet består av 3 konserter, der «Storyville Jazz Quintet» er det lokale innslaget. Den amerikanske trompeteren Benny Bailey (1925 - 2005) rettferdiggjør at arrangementet kan kalle seg internasjonalt. Dette er opptakten til den årlige festivalen i Molde, som etter 2022 betegnes som «verdens eldste festival i kontinuerlig drift».Storyville Jazz Club arrangerer «Molde International Jazz Festival» i perioden 1961 - 1967, da festivalen blir utskilt som en egen enhet.

1962

Den 2. jazzfestivalen i Molde blir arrangert. Festivalen skaffer Molde nasjonal og internasjonal anerkjennelse, men den årlige driften av klubben skranter. Økonomien forverres, og forholdet mellom SJCs styre og de lokale musikerne blir vanskelig.

1963

Storyville Jazz Club etablerer «Eldre ungdommers aften» - med nedre aldersgrense på alle arrangement. Publikummet består stort sett av «eldre» entusiaster som har tilhørt jazzklubbens indre kjerne, enten som musikere eller arrangører i de 10 årene Storyville har eksistert.
Det øvrige yngre publikummet vender derimot klubben mer eller mindre ryggen, og begynner isteden å lytte til den nye engelske musikken, der fire «langhårede» gutter fra Liverpool går i front for en hel generasjon av nye band i en helt annen sjanger enn jazz.....

1964

Åge Venås Kvartett blir norgesmestre i amatørjazz og Åge Venås tar førsteprisen som solist. Klubbkveldene i regi av SJC lider derimot av manglende oppslutning og som «...dessverre - for det meste har bestått av dans» oppsummerer styret i årsmeldingen. En håndfull jazzfilmer, noen kåseri og faktisk også noen klubbkvelder med levende lokal jazz gjør likevel året brukbart for Storyville.

1965

Kikkan Sættem gir seg som leder av Storyville etter å ha vært formann i klubben siden oppstarten i 1953. Ny leder blir Oddgeir Pettersen frem til 1967.

Sunnmørsposten, ved journalist Helge (senere Simon) Flem Devold, skriver om omfattende narkotikabruk under jazzfestivalene i Molde. Påstandene vekker naturlig nok harme i Storyville-miljøet, og saken ender til slutt i rettsvesenet, der jazzklubben i 1966 blir frikjent for alle påstander. Og en erstatningssum på 6000 kroner i tillegg!
Vardestua blir tatt i bruk som et av klubbens arrangementssted.

1966

En nasjonal oversikt datert 1. juli 1966 viser at på det tidspunkt er det kun 13 registrerte jazzklubber i Norge. 2 av dem finnes i Molde - Storyville Jazz Club og Molde Jazz Circle (nå skrevet på korrekt engelsk). 1965 og 1966 ble betegnet som «krakkår» i norsk jazz.
Flere lokale jazzmusikere fra Storyville-miljøet drar fra byen for å forsøke seg som profesjonelle utøvere utenbys. De fleste ender opp i danseband i Oslo-regionen og/eller i Sverige. Mange av disse engasjementene blir midlertidige, og flere returnerer til Molde etter kortere eller lengere tid. Men «utflyttingen» gjør at antall permanente band i nærmiljøet blir kraftig forringet.

1967

En omfattende organisatorisk endring blir gjennomført: Jazzmiljøet i Molde blir delt i en «festival-seksjon» og en «klubbseksjon». Sistnevnte fortsetter som Storyville Jazz Club, med ansvar for det helårlige tilbudet innen «jazz og beslektet musikk» som det nå heter. Olav Hasselø blir klubbseksjonen første leder.
Bandet «Albert and his Moldeana Brass» er eneste Molde-band med noenlunde stabil besetning og opptredener.

1968

15-årsjubileet blir markert med skolekonsert på dagtid med Jan Garbarek Trio og Åge Venås Kvartett som har hver sin avdeling. På kveldstid er det jam for et mer voksent publikum.
Det holdes jevnlige klubbkvelder på Varden og Alexandra, med avsluttende juleball som fremdeles det største arrangementet.

1969

Et tragisk år for Storyville Jazz Club. Flyulykken i Drammen torsdag 1. mai, der tre sentrale Molde-musikere mister livet, setter sitt preg på all aktivitet i klubben til langt ut på høsten. Etter hvert kommer klubbkveldene i gang igjen, og det er fremdeles «Eldre ungdommers aften» som har mest jazz på programmet. De øvrige kveldene går stort sett med til å arrangere dans av ulike karakterer - i tillegg til de første forsøkene med tidens nyord - diskotek - som den gangen ble skrevet discoteque....

70-tallet

1970

SJC opererer med et medlemstall på godt over 1100 personer - de fleste riktignok registrert fordi de går på klubbens dansetilstelninger. I tillegg til helårlig tilbud på Alexandra, arrangeres det også 8 sommerarrangement på Varden og 4 diskotek på Rådhuset.
Jan Garbarek, Mikkel Flagstad og Calle Neuman gjester Molde med egne band, i tillegg til lokale grupper der Finn Haukebø er den mest profilerte.Originalbesetningen av danske «The Savage Rose» - inkludert trommeslager Alex Riel - spiller på Rådhuset den 21. november.

1971

Et godt år for Storyville. Både nasjonale og internasjonale agenter får øynene opp for jazzklubben som en stor arrangør av musikk av like sjangre i Molde. Utenbys band kommer oftere og oftere på besøk til byen, samtidig som en ny generasjon lokale musikere begynner å gjøre gjeldende på scenen. Mange av disse får tittelen «klubbens musiker», og styret gir lån til innkjøp både av instrumenter og teknisk utstyr, mot nedbetaling i form av gratis spillejobber utover året. Ikke alle lån blir nedbetalt like punktlig viser det seg....

1972

Nok et heftig arbeidsår for Storyville, med ny rekord i antall arrangement. Men den høye aktiviteten begynner å røyne på - arbeidsmengden til de frivillige i styret blir mer enn belastende, og flere tro tjenere med lang fartstid i klubben vegrer seg for å ta et nytt år i ledelsen. Samtidig begynner det å murre blant de lokale musikerne, som registrerer at utenbys band ofte blir prioritert til spillejobbene.En kuriositet: Storyville bevilger støtte til festivalen etter søknad, for delvis å dekke underskuddet etter sommerens store begivenhet. For øvrig en av de aller mest omtalt festivalene i Moldehistorien, da Keith Jarrett, Chic Coreas Return to Forever og Weather Report står på konsertprogrammet, samtidig som Phil Woods er å høre på klubb.Om det skulle være noen tvil: Molde er jazzby nr. 1 i Norge!

1973

Storyville feirer 20-årsdagen med storstilt markering. Opptak av jubileumskonserten fra Molde Kino blir sendt i NRK - med innslag både av tilreisende og lokale band. Og i tillegg et nachspiel som varer til langt utpå neste dag.....
Hverdagen utover våren og høsten blir imidlertid alt fra problemfri. Kassa er bunnskrapt etter jubileumsmarkeringen, motsetningene mellom klubbens styre og musikere tilspisser seg, forholdet til festivalen settes på prøve, og direktør Taasen på Alexandra Hotell er ikke fornøyd med måten jazzklubben håndterer sin del av kontrakten med hotellet på.

1974

I takt med tidens ånd innfører det nyvalgt styret en omfattende endring i lederorganisasjonen i Storyville, såkalt «flat struktur» uten spesifiserte verv til hver enkelt. Og kanskje på tide: Kåringen av «ballets dronning» på juleballet tas bort en gang for alle!
Jazzklubben flytter etter hvert arrangementene sine til det relativt nyopprettede «Lucullus Mat og Vinhus» med adresse i Kirkebakken. I kontrakten forplikter klubben seg til å ha 4 (!!!!) ukentlige klubbkvelder - jazz på onsdager og lørdager og pop- og dansearrangement på fredag og søndag. Svært ambisiøst for en liten klubb som ennå stort sett driver på frivillig basis. Motsetningene mellom en kommersiell restaurantdriver og en idealistisk jazzklubb lar da heller ikke vente på seg: Før jul i 1974 var det nesten full krig mellom de to partene om hvordan kontrakten skulle forstås, tolkes og utøves i det daglige.

1975

Storyville Jazz Club får konkurranse: «Club Gilbert» som arrangerer på Alexandra Hotell og «InCrowd» som har sommerarrangement på Varden stjeler dansepublikummet fra fredagene på Lucullus. Til tross for dette greier klubben seg godt økonomisk, og på høstparten dette året står SJC registrert med 5.433 (!) medlemmer.
Litt malurt i begeret: Styret klager over liten rekruttering av unge musikere og at det rene jazzmiljøet i byen trenger både fornyelse og forbedring.

1976

SJC «gir fra seg søndagsarrangementene» til eierne av Lucullus, og konsentrerer seg om onsdag, fredag og lørdag som klubbkvelder. Konflikten mellom de samme eierne og styret i jazzklubben forblir problematisk og eskalerer utover året.
Pop-arrangementene på fredag greier bare delvis å dekke inn de totale kostnadene til klubben, og økonomien blir mer og mer anstrengt. Musikalsk er det derimot mye å glede seg over, både Karin Krog, Terje Rypdal, Cornelis Vreeswijk og Radka Toneff besøker Molde i Storyvilles regi. Og midt i november står Gary Burton Kvartett på programmet...

1977

Frode Lund blir klubbens første (?) betalte medarbeider som booking-ansvarlig. Engasjementet varer et års tid, da samme Frode blir ansatt på Lucullus, og således havner midt i konfliktområdet mellom klubb og restaurant.
SJC inngår et samarbeid med den kommunale ungdomsklubben om et alkoholfritt alternativ på Lucullus på mandagene, som får navnet «Club 8».
Øvingslokale for klubbens musikere i en brakke på Kringstadbukta blir etablert.
Skjenkebevilgningen for Lucullus blir gjentatt ganger diskutert i kommunestyret på grunn av påstått mislighold av alkoholloven. Bevilgning blir imidlertid ikke på noe tidspunkt inndratt.
Til opplysning: «Taksten» for lokale musikere var kr. 225,- pr. mann pr. spillejobb, mens vaktene hadde en godtgjørelse på kr. 75,- pr. kveld.

1978

Nytt jubileum - Storyville Jazz Club feirer 25 år i månedsskiftet januar/februar, der trompeteren Woody Shaw er det internasjonale trekkplasteret.
Jazzklubben investerer i nytt piano og nytt teknisk anlegg på Lucullus - forsikret for 50.000 kroner.
Originalbesetningen av Pat Metheny Group spiller fredag og lørdag helga før festivalen - en begivenhet og opplevelse få av de tilstedeværende glemmer! Og på høsten står en gammel kjempe på podiet - Dexter Gordon, den gamle Moldevenn, er tilbake!

1979

Oppsiktsvekkende mange klubbjobber med lokale band dette året: «Artur Bleiken og Hans Jazzbeskjed», «Horn of Plenty» og etter hvert nyetablerte «Jan Mayen» er ofte å høre på Lucullus.Chet Baker er trekkplasteret på «førfestivalen».
Øvingslokalet i Kringstadbukta diskuteres i styret. Lokalet blir mye brukt, men hvem har ansvaret for rengjøring og vedlikehold?
Vaktkorpset i jazzklubben melder fra om at det tidvis er høy belastning for de relativt få som sitter vakt i døra på arrangementene. I tillegg må stort og tungt teknisk utstyr bæres inn og ut på Lucullus - de omreisende band og grupper har gjerne med seg eget utstyr som benyttes i tillegg til klubbens eget.

80-tallet

1980

Kontrakten med Lucullus reforhandles. Det blir særdeles utfordrende møter mellom eierne av restauranten og styret i SJC, for øvrig forsterket med klubbens kontrollkomite.
Lederen i Storyville får etter hvert fast plass i festivalstyret. Samtidig formaliseres en avtale mellom klubb og festival - som inneholder klausulen om at styret i SJC skal ha ansvaret (MR - Music Relation) for de norske musikerne under Moldejazz, musikere som ofte har nettopp Lucullus som spillested. Gjenytelsen er at de samme styrerepresentantene får frikort under festivalen - i alle fall deler av uka.Begrepet «Jukebox» dukker opp på programmet på onsdagene høsten 1980. Dette er et rent diskotek, men med musikkutvalg fra 10-året tidligere. Satsingen blir en umiddelbar kjempesuksess - men går dessverre ut over publikumsbesøket på de ordinære jazzkveldene på lørdagene. Fredagene er som før forbeholdt omreisende danseband av varierende kvalitet!

1981

Storyvilles satsing på ungdom, «Club 8» blir nedlagt etter elendig besøk i lang tid.
Jazzklubben får eget lokale i Storgata 47, og Rolf Bugge blir ansatt i en delt stilling sammen med festivalen, i tillegg til å fungere som turnesekretær i Norsk Jazzforbund.
I oktober 1981 flytter Storyville tilbake til Alexandra Hotell, i den østre delen av bygningen, som heter «Gamle Molde». Dermed er man tilbake til 4 ukentlige arrangementer: Onsdag, fredag og lørdag på Lucullus - alle dager med programinnhold stort sett bestående av diskotek og omreisende danseband - og altså nysatsingen på jazz og «beslektet musikk» på Gamle Molde.
Tidsskriftet «Fire Flate» utkommer med første nummer. Totalt blir det utgitt 10 nummer i årene 1981 - 1985.
De lokale gruppene «Oddvar Blues & Rykte» og «Araya Heep» dukker opp med flere spillejobber utover året, i tillegg til allerede godt etablerte «Amanda Guff Band» - alle tre med føttene mer plassert i rock enn i jazz......
Jazzklubben inngår avtale med bydelsklubben Fuglset Sportsklubb om vaktholdet i døra på Lucullus. Godtgjørelsen er kr. 1.200,- for fire lørdagskvelder!

1982

Fellessatsingen i Storgata 47 sammen med festivalen og Norsk Jazzforbund slår sprekker, og Storyville får midlertidige lokaler i Frænaveien 7 våren og sommeren 1982. Heldigvis blir «utestengelsen» kortvarig - og høsten samme år er fellesskapet igjen på plass, med Rolf Bugge i en 25% stilling i arbeid for jazzklubben.
Jo Tore Bæverfjord viser musikalske ferdigheter både med en egen «Bataljon» og i «Milorg Blues Band». Finn Haukebø - som helt siden sent 60-tall hadde vært aktiv som vokalist i nærmiljøet - setter sammen et fint storband - og «Lama Cavisto» med stort sett garvede jazzmusikere fra nærmiljøet, får alle gjentatt opptredener i regi av jazzklubben.

1983

Storyville har nok en gang jubileum - 30 år. Begivenheten blir feiret, men i begrenset omfang. Økonomien er presset, og klubbens kasserer er tydelig frustrert. På Lucullus går Jukebox-onsdagene stort sett i pluss, mens den gamle danseband-fredagen tydelig har utspilt sin rolle som positiv økonomisk bidragsyter. På lørdagene arrangeres det rent diskotek.
Lørdagene med jazz på Gamle Molde har jevnt over høy musikalsk kvalitet, men besøkstallene er ujevne - alt fra 10 til 200 (??) betalende.Storyville og jazzfestivalen får felles lokaler i Øvre veg 13.
I oktober 1983 oppretter Storyville det såkalte «Kråkeutvalget» som skal arbeide med programforslag og PR innenfor musikkformene rock og blues. Utvalget består av dedikerte entusiaster, som umiddelbart løfter klubbens satsing på levende musikk - i tillegg til det som blir kalt «kvalitets-diskotek» (!)

1984

10. februar dette året innfører Storyville begrepet «nattjazz» på Gamle Molde. Åpningstiden er fra kl. 22 til kl. 03, med åpne tappekraner nesten like lenge. En høyst tiltrengt økonomisk suksess er et faktum, men utfordringene blir umiddelbart synlige: Byens eneste nattklubb utvikler seg raskt til å bli et eneste stort nachspiel for hele Molde, og mange musikere og band har et svare strev med å oppnå den oppmerksomhet som kreves og bør forventes. I årsmeldingen dette året står det: «Det er enkelt å sette likhetstegn mellom fulle hus og suksess. Virkeligheten er kanskje ikke så enkel.»
Administrativt deles nå klubbens booking inn i to - «Kråkeutvalget» tar seg som tidligere av musikkformene blues og rock, mens et nyopprettet «Jazzutvalg» administrerer det Storyville primært er satt til å arrangere - klubbkvelder med jazz og beslektet musikk.
Men for å sette ting i perspektiv: I 1984 registreres det over 120 arrangement i regi av Storyville Jazz Club i Molde!

1985

Styret i Storyville tar dette året grep for å redusere antall arrangement, og forandringene blir umiddelbart merkbare. Onsdagen forsvinner helt som arrangementsdag, og klubben står igjen med jazzkvelder på fredagene på Gamle Molde og rock/blues i regi av Kråkeutvalget på Lucullus på lørdagene. Musikalsk er det mye å glede seg over begge steder, men det registreres en viss intern kamp mellom de to leire - jazzfolket og rockefolket - om hvem som skal få benytte de etter hvert knappe økonomiske rammene som klubben rår over. At året går med et underskudd på drøyt 16.000 kroner er til å leve med - verre er det at det er opparbeidet en gjeld på kr. 80.000,-.
Og så må det nevnes at jazzklubben dette året stuper inn i nærradio-markedet med ukentlige sendinger, først i regi av «Radio Romsdal», eid av Romsdals Budstikke - deretter som en del av tilbudet fra Pinsemenigheten Sion - der sendeflaten ellers stort sett består av andakter og salmesang!

1986

Et godt arbeidsår for Storyville Jazz Club, der fokus på økonomisk styring er mer enn merkbart. Det utarbeides til og med budsjetter - noe som tidligere så godt som aldri hadde vært en del av klubbens forretningsdrift. 32 jazzarrangement, med datidens store norske navn, Masqualero, i spissen, samt 40 rock/blues-kvelder, der et gjenforent Vanguards med Terje Rypdal er høydepunktet, blir fasiten for året. Og grunn til å merke seg: Alle kveldene - totalt 72 - inneholder levende musikk. Men beklagelig vis er det få lokale grupper å høre dette året - noe som også protokollføres i årsmeldingen.
1986 er året da begrepet «Tutti Frutti» registreres i Storyvilles annonser og program for første gang, markedsført som et «folkelig og amatørmessig» diskotek ledet av Sverre Sivertsen og Jan Ingar Pedersen. Produktet får en lang levetid, etter hvert utenom Storyville Jazz Club, og blir mer eller mindre for en institusjon å regne til langt ut på 2000-tallet.
Og så en viktig begivenhet, datert 4. november 1986: Kontrakten med restauranten Lucullus blir sagt opp - et sted der jazzklubben hadde holdt hus i over 12 år. Og som mange regnet som sin generasjons andre hjem!

1987

Medlemskontingenten heves fra kr. 30,- til kr. 50,- pr. år.Det tekniske anlegget på Gamle Molde er ikke tilfredsstillende for tilreisende band og musikere av en viss kvalitet. Det finnes imidlertid ikke økonomiske midler til å fornye dette, og jazzklubben må gang på gang leie inn dyrt utstyr som tilfredsstiller relativt omfattende «ridere» - et internasjonalt ord for spesifikasjon av totalbetingelsene for et arrangement.
«Kråkeutvalget» i klubben benytter både Alexandra-kjelleren og Kulturhuset til sine kvelder, noe som krever mye ekstraarbeid både med scene, lys, lyd og generell rigging av lokalene.
Status for året: 48 kvelder med levende musikk, nøyaktig fordelt mellom rock/blues og jazz - i tillegg til 19 arrangement med «Tutti Frutti»-diskotek. Driftsunderskudd på drøyt 10.000,- kroner, og en gjeld på godt og vel kr. 55.000,-.
Avtalen med Molde kommune om øvingslokalet i Kringstadbukta blir sagt opp 31.12.1987. Storyville får i den forbindelse overført nesten 10.000 kroner fra det lokale kraftselskapet for «....feil i avlesningene i perioden 1986 - 1987», en innbetaling ingen i styret forstår noe av, men heller ikke setter spørsmålstegn ved......

1988

Året begynner med et sjokk: Festivalen fremmer et krav til jazzklubben på over 40.000,- kroner for «....ikke betalt leie av teknisk utstyr + manglende innbetalt husleie over en lang periode». Den siste posten gjelder felles lokaler med jazzfestivalen i Øvre veg 13, et krav Storyville på ingen måte mener er reelt. Protokollene videre forteller ikke noe om hvordan saken blir løst....
35-årsjubileet blir markert siste helga i april, med trioen Niels-Henning Ørsted Pedersen, Palle Mikkeborg og Kenneth Knudsen som det store trekkplasteret.
Storyville arrangerer «Fjordcruise» på B/F «Veøy» i samarbeid med daværende Møre og Romsdal Fylkesbåtar i begynnelsen av juni, med tur til Bjørnsund. 336 personer betaler hver kr. 200,- for opplevelsen - inkludert enkel matservering og musikk ombord!
Rolf Bugge sier opp sin stilling som bookingansvarlig i SJC høsten 1988, da jazzmiljøet i Molde - inkludert Storyville - blir samlokalisert på Reknes vest for Molde sentrum.

1989

Et særdeles vanskelig år for Storyville, til tross for totalt 47 klubbkvelder. De økonomiske nedgangstidene på slutten av 80-tallet slår inn for fullt, og utelivsbransjen og kulturlivet blir som vanlig hardt skadelidende.Alexandrakjelleren ombygges til moderne nattklubb/diskotek som får navnet «Alexis», og blir bortimot umulig som klubblokale for levende musikk. Storyville, som har benyttet lokalet til større arrangement de siste årene, tvinges til å bruke alternative lokaliteter, som ofte er både arbeidskrevende for klubben og økonomisk utfordrende.
Forholdet til festivalen blir gradvis forverret - og toppes med at Moldejazz på slutten av året 1989 presenterer en spesifisert regning for jazzklubben på nesten 70.000,- kroner. Fremtiden ser alt annet enn lys ut!

90-tallet

1990

Direktøren på Alexandra Hotell sier opp kontrakten med Storyville, både på «Gamle Molde» og i Alexandrakjelleren, men inngår en slags «arrangement-til-arrangement»-avtale med klubben.
Høsten 1990 flytter Storyville Jazz Club til restauranten «Kroverten» i Sandvegen 14. De første månedene i det nye lokalet blir betegnet som en tilnærmet suksess, men utover senhøsten og vinteren rapporteres det om lite besøk og tiltagende motsetning mellom eieren av stedet og Storyville som bruker av lokalet. En historie som gjentar seg gang på gang!
Årsmeldingen forteller om 40 arrangement der andelen av lokale band er usedvanlig høy!

1991

Våren 1991 holder Storyville Jazz Club fremdeles hus på «Kroverten», til tross for jevnlige trusler om «utkastelse» fra restauranteier. Aktiviteten dette halvåret er slett ikke dårlig - 23 arrangement, inkludert 50 betalende for det lokale bandet «Di Derre» som opptrer i regi av jazzklubben for første gang!
Jazzmiljøet i Molde - med en del ildsjeler i Storyville i spissen - arrangerer helga 30. mai til 1. juni historiens eneste «Molde Trad Jazz Festival». Et velment forsøk - men en økonomisk katastrofe.
Høsten 1991 blir tilsvarende en stor og brå nedtur for SJC: «Kroverten» er i løpet av sommeren ombygd til diskotek for et «yngre» publikum, og avtalen med Storyville sies opp. Klubben er plutselig uten fast tilholdssted, men greier likevel å arrangere 4-5 klubbkvelder lagt til alternative lokaler.
Et lite lyspunkt: Lys- og lydleverandøren Molde Forum, som tydeligvis har et større krav mot SJC, rekker ut en kjærkommen hjelpende hånd og opplyser i brevs form at styret har besluttet å sanere gjelden. Jazzklubben takker på det varmeste.....

1992

De første spede forsøkene på å samle Storyville Jazz Club og Molde International Jazz Festival (sammen med en påtenkt årlig Tradjazzfestival) under paraplyorganisasjonen Molde Jazz lanseres. Ideen får en vanskelig fødsel, og bearbeides i nesten tre år før den blir vedtatt og satt ut i live.
November 1992: Storyville Jazz Club rystes i grunnvollene: Lokale musikere bryter ut av klubben og danner sin egen interesseorganisasjon, «Molde Jazzmusikkerlaug», i tilnærmet ren konkurranse med Storyville. En dramatisk tid for jazzklubben er nært forestående. «Hva nå?» står det i årsmeldingen.

1993

«Molde Jazzmusikerlaug» åpner jazzkjelleren «Hot Hat» på Hotell Molde, organisert som en såkalt «nøkkelklubb» for registrerte medlemmer. Heldigvis er styrene i både Storyville og jazzmusikerlauget innstilt på en form for samarbeid, og det arrangeres en håndfull kvelder i SJC-regi, hvorav noen høsten 1993 faktisk er lagt til nettopp «Hot Hat». Men jazzklubben går på lavbluss, og blir nå en ren konsertarrangør for utenbys musikere og band på turne. Kun Storyville Storband, med alltid like entusiastiske Einar Strande som leder, kan registreres som lokalt orkester med jevnlige opptredener for SJC. Og for å illustrere motsetningene: Det dannes også et «Hot Hat Storband» etter hvert. Selv om alle forstår (eller burde forstå) at det ikke er rom for 2 storband i en relativt liten by som Molde - som riktig nok har en omfattende jazztradisjon å forvalte...

1994

Kun tre arrangement i SJC er registrert dette året, hvorav 2 avholdes på Hot Hat. «Samarbeidet» med Molde Jazzmusikerlaug resulterer i en form for kontrakt mellom de to klubbene, men det er tydelig at Storyville bare får arrangere på Hot Hat når det passer lauget å stille lokalene til rådighet. Jazzklubben forsøker selvsagt å finne alternative arrangementssteder, men det ender kun opp med en klubbkveld på gamle Kulturhuset - med besøk av Kristiansunds førstedame Lynni Treekrem i samarbeid med meksikanske Los Comperos.

1995

Det vaklende samarbeidet mellom Molde Jazzmusikerlaug og Storyville Jazz Club fortsetter med en felles søknad til Molde kommune om økonomisk støtte til jazzmiljøet i Molde. Søknaden blir pent behandlet og innvilges med kr. 25.000,- totalt.
Det første ordinære møtet i paraplyorganisasjonen Molde Jazz avholdes 6. april, der et par garvede gjengangere i Storyville umiddelbart sier ja til å representere klubben. Derimot blir det langt vanskeligere å stable på beina et festivalstyre, som tydelig er inne i et krevende generasjonsskifte og som i tillegg har fått ny leder i form av Thorstein Granly.
Norsk Jazzforbund velger ut 10 klubber i landet som får status som sentrale jazzklubber, og Storyville i Molde blir en av disse. Når en i tillegg tar med at festivalen lover et jevnlig tilskudd, ligger det plutselig bortimot 100.000 kroner årlig i SJC-kassa til å drive klubben for. Det kan spores en viss optimisme blant sentrale styremedlemmer, selv om samarbeidsavtalen mellom klubben og musikerlauget legger føringer på hvordan midlene skal disponeres. Og Storyville kommer dårlig ut.....

1996

Nok et problemfylt år for SJC, der samarbeidet med Molde Jazzmusikerlaug fremdeles er det vanskelige temaet. Som et ledd i forsøkene på å være «uavhengig» av lauget, danner klubben på nytt et såkalt «rockeutvalg» for «.....å gå inn i et samarbeid med rockeklubben for å få lagt en rockescene til Molde.» Et nasjonale prosjekt kalt «NorgesNettet» hadde tydeligvis i samarbeid med Norsk Musikkråd fått avsatt penger til satsinger på profesjonelt drevne scener flere steder i Norge, og i Molde blir altså restauranten Tapperiet, som etter Lucullus-tida også i en periode hadde navnet Ludvig, valgt som lokasjon. Og det følger penger med satsingen - store penger: I mai får Romsdal Musikk Scene, som den lokale varianten blir hetende, kr. 600.000 til innkjøp av lys og lyd. Og til neste år loves det ytterligere kr. 800.000,- til nytt PA-anlegg. Det er imidlertid en hake ved det hele: Ludvig er «kroa» til studentene ved Høgskolen i Molde, de har førsteretten på benyttelse av lokalet - og jazzklubben er nok en gang henvist som annen rangs bruker. Men intensjonene er store: RMS har som mål å arrangere en live konsert pr. måned.
Men det skjer også store ting på andre arenaer: Willie Nelson holder konsert i Idrettens Hus den 11. mai, og Kari Bremnes og «2 Rustne Herrer» - som er Ole Paus og Jonas Fjeld i forkledning - har konserter i Molde Kino.
1996 er altså året da Storyville Jazz Club både er i fortsatt samarbeid med jazzmusikerlauget, men gjør i tillegg alvorlige forsøk på å arrangere alternativt. Hvordan vil det bli mottatt i Molde?

1997/1998

Det er laget en felles årsmelding for disse to årene, og det er få lyspunkter å finne i de tre A4-sidene som gir en oppsummering av aktiviteten i klubben. Listen over arrangementene i Hot Hat viser med all tydelighet at publikums-oppslutningen om nattklubben i Storgata har avtatt. Det tekniske utstyret er dårlig og diskusjoner om hvem som har ansvar for hva, begynner å gjøre seg gjeldende. Lokalene beskrives for så vidt som OK, men trenger sårt til en oppussing i tillegg til ønsket om nytt inventar. I perioden 10. april 1997 til 25. april 1998 avholdes det 11 konserter som tydeligvis er lagt utenom Hot Hat, men som heller ikke går spesielt bra. «De fleste arrangementene går med underskudd. Det kommer lite publikum. Artister som har gått for fulle hus andre steder i landet, går her i Molde med halvfulle saler» står det i årsmeldingen. Og regnskapet viser at dette til fulle gir utslag - 1997 og 1998 går samlet sett med et underskudd på nærmere 100.000 kroner. Styret er oppgitt, men håper at den forestående konserten med Joe Cocker vil rette opp i alle fall litt av den skakkjørte økonomien.

1999/2000

Nå er det virkelig ille med den snart 50 år gamle Storyville Jazz Club. Den 26. april 2000 avholdes det årsmøte i paraplyorganisasjonen Molde Jazz, der årsberetningen for jazzklubben er dyster lesning. Ikke bare har SJC høsten 1999 mistet status som «sentral jazzklubb», og dermed gått glipp av sårt tiltrengt økonomisk støtte fra Norsk Jazzforum, men også festivalens tilskudd til helårlig drift av levende jazzmusikk i nærmiljøet er blitt overført til Molde Jazzmusikerlaug. Det samme lauget har også fått utbetalt de få kronene Molde kommune gir til kulturelle formål hvert år. Kassereren i Storyville vil imidlertid ikke gi seg - i regnskapet for 1999 står det oppført et krav mot lauget på kr. 14.918,- som dekker «avregning» for årene 1998 og 1999. Det er tvilsomt om denne mellomregningen noen gang blir oppgjort. Kassa er snustom - egenkapitalen står bokført som minus kr. 23.456,17, inkludert «langsiktig gjeld» til festivalen på kr. 26.250,-.
Arrangementsmessig går det også på lavbluss: Jazzklubben arrangerer konsert med Duke Ellingtons «Sacred Consert» i Molde Domkirke søndagen før festivalen i 1999, og står som teknisk arrangør av Nyttårskonserten i Gjemneshallen og Molde Kino, henholdsvis 8. og 15. januar 2000. Og så loves det konsert med «The Real Thing» torsdag 4. mai - i samarbeid med restauranten «Tapperiet», som har overtatt lokalene til det en gang så sagnomsuste «Lucullus».

2000-tallet

2001/2002

Det to absolutte bunnårene i Storyville Jazz Clubs historie, da det kun er registrert 4 arrangement i regi av klubben: «Krøyt» på Tapperiet 16.03.01 (53 betalende), «Skomsork» på Hot Hat 20.04.01 (18 betalende), «Shining» på Hot Hat 21.02.02 (37 betalende) og «Fjeld/Andersen/Hudson» på Molde Kino (176 betalende). Ved utgangen av 2002 er også økonomien fremdeles tilnærmet katastrofal. Kr. 1.459,30 i kontantkasse og en banksaldo på kr. 4.518,15 er ikke mye å drive jazzklubb for. Finnes det en vei ut av uføret?

2003

19. juni 2003 er en merkedag i Storyville-historien. Da vedtas nye lover for Storyville Jazz Club, der Molde Jazzmusikerlaug ifølge §3 «......er en integrert del av Storyville Jazz Club og administreres som en del av denne». I klartekst betyr det at utallige møter, flere både årsmøter og ekstraordinære årsmøter har ført til en lykkelig slutt: Storyville Jazz Club og Molde Musikerlaug har slått seg sammen til en klubb - under navnet Storyville Jazz Club. Så får man heller godta at både styrets leder og et flertall i styret ifølge vedtektene skal være medlemmer av lauget.Ifølge referatet fra årsmøtet for SJC for perioden 18. september 2002 til 31 desember 2003, går det frem at det høsten 2003 er 15 klubbkvelder på Hot Hat - for det aller meste med lokale band. Festivalsjef Jan Ole Otnæs er imidlertid klokkeklar under årsmøtet: Moldejazz har som knutepunktinstitusjon en uttalt forpliktelse til å ivareta den helårlige aktiviteten innen jazz i Molde. Denne funksjonen kan administreres av Storyville, og det følger et betydelig tilskudd med en slik forpliktelse. Men det kreves at profesjonelle norske - altså utenbys - musikere får en rimelig andel av spillejobbene. Overraskende nok forstår laugsmedlemmene at det faktisk er slik fremtidene vil bli. Festivalsjefens både krav og lovnader blir den første spire til at Storyville kommer seg ut av de siste års elendighet. Herfra går det bare oppover. Storyville Jazz Club er 50 år og i live - så vidt!

2004

Samarbeidet mellom Storyville og Molde Jazzmusikerlaug får naturlig nok en treg start. Våren 2004 er det registrert 5 arrangement på Hot Hat, utelukkende med lokale band. Det samme gjentar seg under festivalen samme år. Her er det stort sett gamle travere fra Moldes jazzmiljø som får sjansen - riktignok på samme scene - men for et annet publikum. Derimot viser høstprogrammet på Hot Hat større variasjon - fra 25. september og ut året er det arrangement hver lørdag, inkludert et par utenbys band.
Årsmeldingen forteller for øvrig at det store problemet er å skaffe nok vakter til klubbkveldene. Ikke mange er lysten på å tilbringe lørdagsnatta fram til kl. 3 på morgenen i et lokale som etter hvert bærer preg av stor slitasje. Entusiasmen til laugsmedlemmene begynner også å skrante merkbart. Utvalgte lokale musikerne går gratis på klubben. «En gjenytelse skal være at de tidvis tar på seg vaktansvar. Dette fungerer overhode ikke!» står det i årsmeldingen. Regnskapet for dette året går tilnærmet i balanse, og under «økonomi» kan vi lese at det er kommet bidrag fra Norsk Jazzforum, Midt-Norsk Jazzsenter, Norsk Musikkråds musikkverkstedsordning og Norsk Kulturråd. Noen i styret må definitivt ha dybdekunnskap både i skjemautfylling og kulturbyråkrati.

2005

38 registrerte arrangement, derav 6 under årets jazzfestival, er fasiten for Storyville Jazz Club dette året - som vanlig med en stor overvekt av lokale utøvere. Nytt er det imidlertid at jente/kvinne-andelen er betydelig høyere blant musikerne nå enn for bare noen få år siden. Dette følger en trend som er synlig i jazzlandskapet både i nasjonal og internasjonal sammenheng - heldigvis!
For øvrig forteller årsmeldingen at det i gjennomsnitt er 71 besøkende pr. arrangement i jazzklubbens regi, men «.....bare 34 dersom festivaluka ikke er tatt med.» Og i samme slengen: «De publikummere som vil på jazzklubb finner greit ut hva som skjer, mens vi ennå sliter med å fange oppmerksomheten til de som ikke helt har bestemt seg.....». Intet spesielt nytt, kanskje! Men en nyvinning har sett dagens lys i løpet av året: Jazzklubben har fått seg hjemmeside på internett, og har for første gang lagt ut programmet på www.storyville.no. Fremtiden er her!

2006

Nok et merkeår i Storyville-historien: Fra og med 30 september dette året flytter jazzklubben fra de nedslitte og mørke kjellerlokalene på Hotell Molde tilbake på Alexandra Hotell. Da hadde det altså gått 16 år siden den samme klubben mer eller mindre ble tvunget ut av Alexandra - der jazzhistorien ennå sitter i veggene, til tross for et utall mer eller mindre vellykkede ombygginger. Vi var hjertelig velkommen tilbake!Våren 2006 og under festivalen samme år er Storyville altså fremdeles på Hot Hat, men det rene nattklubb-konseptet med åpningstid fram til klokken 3 på natta ser ut til å være forlatt. Etter flyttinga til Alexandra, der den nyopprettede BAR A på gateplan vest for resepsjonen blir klubbens nye tilholdssted, endres også arrangementsdagene. Annenhver torsdag er det klubbkveld, og annenhver lørdag er det jazzkafe på ettermiddagstid. Ikke uventet blir det oppsving også i publikumsoppslutningen. Noen innkjøringsproblemer kan registreres på klubbkveldene, mens jazzkafeene blir ønsket velkommen med nesten fullsatt lokale hver gang. Og ikke minst: Det blir underskrevet en samarbeidsavtale mellom SJC og Moldejazz der sistnevnte har «......i flere og flere sammenhenger sagt seg, og sier seg, velvillige til å bidra med underskuddsgarantier til større tilreisende turneband». Økonomien er ikke akkurat glitrende i klubben - det rapporteres om et underskudd på drøyt 72.000 kroner - men den nyvalgte kassereren holder i alle fall et skarpt øye med både tallene i regnskapet og aktiviteten i Storyville. Det forventes overskudd i 2007.

2007

Dette året er det mye som blir formalisert og lagt i faste rutiner i Storyville Jazz Club. Avtalen med «Quality Hotel Alexandra» signeres 16. mars. Hotellet tilbyr «...... gratis rom for musikerne, redusert pris på middag samt gratis leie av møterom til styremøter.» Men kanskje enda viktigere er det at hotellet holder på å bygge om den gamle festsalen i underetasjen - fra nattklubbkonseptet Alexis til et arrangementssted for levende musikk, kalt BarAlex Scene. Kanskje ikke det optimale lokalet for et jazzlyttende publikum, men adskillig bedre enn BAR A, som viser seg å være utfordrende i henhold til logistikk. Her må teknisk utstyr bæres inn og ut for hvert arrangement, noe som selvsagt både er arbeidskrevende og belastende for entusiastiske styremedlemmer.
17. september 2007 underskrives samarbeidsavtalen mellom Storyville Jazz Club og Moldejazz. Den inneholder punkter om felles arrangement og markedsføring, bistand til regnskap, og selvsagt mest gledelig - kr. 75.000,- i årlig støtte.
Sammen med Moldejazz tar Storyville også initiativ til et felles møte med Molde Kulturskole, noe som resulterer i konkrete planer om samarbeid innenfor jazz og såkalt «rytmisk musikk». «Strengt tatt burde vi vel ha en egen jazzlinje i denne jazzbyen!» står det i årsmeldingen. En optimistisk tanke - som ble realisert flere år senere.
Nå er det høy aktivitet i jazzklubben - 48 arrangementer med et gjennomsnittlig besøksantall på 71 publikummere. Og lovnaden fra forrige år blir realisert: Det blir et overskudd på nærmere 50.000 kroner - inkludert kr. 232.100,- i «mottatt støtte i 2007».

2008

I januar 2008 flytter Storyville arrangementene sine permanent fra BAR A til de nyoppussede lokalene i Alexandrakjelleren, heretter kalt BarAlex. I utgangspunktet skulle dette bli en positiv forbedring både for klubbledelsen og publikum, men i årsmeldingen klages det over at «......lokalet har ikke svart til forventningene i forhold til utsmykking, lysforhold, møblement m.m. Vi kan heller ikke si oss helt fornøyd med servicegraden overfor vårt publikum.» Nå bemerkes det riktignok at forholdene blir gradvis bedre utover høsten. 50 arrangement, i tillegg til et seminar i november med instruktører fra bandet «Funky Butt» - naturlig nok avsluttet med konsert, vitner om en klubb med et høyt aktivitetsnivå. Klubbens overskudd ender på tilsvarende beløp som året før. Det registreres blant annet tilskudd fra Moldejazz på kr. 106.491,-, Sparebank1 SMN på kr. 100.000,- og Exxon Mobil på kr. 75.000,-. Utgiftssiden preges av økte utgifter på honorarer både til musikere og lydteknikere, samt at markedsføringsbudsjettet har fått et betydelig løft. Og sikkert helt nødvendig: En del teknisk utstyr blir avskrevet i regnskapet fordi det «....var i så dårlig forfatning at det ikke var hensiktsmessig å reparere mer på det.»
2008 er første gang «Storyvilles Timer» bli presentert under jazzfestivalen, en arena for jazzklubben til å markedsføre lokale artister og grupper med bakgrunn i jazzmiljøet i nærområdet rundt Molde. «Vi håper dette arrangementet er kommet for å bli en tradisjon» står det i årsmeldingen.

2009

Årsmeldingen for dette året er holdt i en nøktern tone. Arrangementsstedet BarAlex har sine klare utfordringer, der nærheten mellom et lyttende publikum og en alltid åpen bar er et stadig irritasjonsmoment. Samarbeidet med Molde Kulturskole fortsetter, men optimistiske planer om fremtidige seminarer og fellesarrangement ser ut til å være vanskelig å få gjennomført. Det er registrert 45 arrangement inkludert «Storyvilles Timer» i Alexandraparken under festivalen, og det er kanskje verd å merke seg at lokale «Jan Mayen» trakk flest publikummere blant klubbene som ble avholdt på BarAlex - 108 personer den 5. mars. Og det til tross for at den nå etablerte lokale fiolinvirtuos Ola Kvernbergs trio også sto på programmet dette året.
Storyville Jazz Club hadde dette året totalt 295 medlemmer, som ifølge årsmeldingen fordelte seg på «....173 vanlig betalt medlemskap, 28 musikere, 4 studenter, 11 æresmedlemmer og 79 nøkkelpersonell / jazzfestivalen». Sistnevnte kategori var «motytelse» for det årlige beløpet som ble overført fra Moldejazz. Totale inntekter gikk ned med over 50.000 kroner dette året, samtidig som utgiftssiden bare ble 19.000 kroner mindre - og regnskapet endte dermed tilnærmer lik null.

2010

Storyville er i fint driv nå. I 2010 gjennomføres det 13 jazzkafeer, 16 klubbkonserter og 2 jammer. I årsmeldingen trekkes samarbeidskonserten med Moldejazz, med Chic Corea og Trondheim Jazzorkester i Bjørnsonhuset 27. oktober, som årets store høydepunkt - godt fulgt av Steinar Raknes Quartets «.....magiske konsert i desember». Nytt av året er at det selges sesongkort til kr. 800,-, som gir gratis inngang på alle klubbkonsertene hele året. I tillegg får alle elevene ved musikklinja på Molde videregående skole gratis sesongkort, totalt 86 elever. Og kanskje enda mer gledelig: Mange lokale musikere står på terskelen til både plateutgivelser og nasjonal - og også delvis internasjonal - anerkjennelse. Foruten tidligere nevnte Ola Kvernberg finner vi utover fra 2010 navn som Kristoffer Eikrem, Hayden Powell, Gunnar Bech, Espen Bjarnar, Arne Torvik og Daniel Herskedal på programmet. Alle som ektefødte barn av jazzmiljøet i Molde.I 2010 bokføres et pent overskudd på drøyt 77.000 kroner - og «plutselig» registreres det en kassabeholdning på kr. 229.009,-. Det er en kjempeøkning fra tidligere år, og selvsagt ny rekord for Storyville. Det samme er også mottatt støtte - hele 319.000 kroner. Situasjonen fra 10 år tilbake i klubbens historie er snudd fullstendig på hodet. Heldigvis!

2011

Nok et fint år for SJC i Molde. 36 arrangement - 21 klubbkvelder og 15 jazzkafeer er fasiten for året. Og i tillegg kommer det vanlige oppsettet av «Storyvilles timer» i Alexandraparken under jazzfestivalen. Klubben tar seg også råd til et par seminarer, først med gruppen NOR-POL, som ikke overraskende består av kjente musikere fra Norge og Polen - og deretter et tilsvarende om «friimprovisasjon» med gitaristen Stian Westerhus. Begge tilbudene er rettet til «elever fra musikklinja ved Molde videregående skole», men for Westerhus sin del viser klubben storsinn, og inviterer i tillegg elever ved Molde Kulturskole og annonserer workshopen som «....åpent for musikere fra byen».
Det tekniske anlegget til klubben trenger nok en gang fornyelse. Denne gangen er det spesielt ny mikser, nytt trommesett og en bassforsterker som står på ønskelisten. Og så nevnes det i årsmeldingen at klubben har hatt «lydkurs» høsten 2011 for 3 interesserte 17-åringer, som alle får «...individuell opplæring - og oppfølging, i konsertsituasjoner samt en felles teoretisk opplæring.»
Økonomisk ender året med en pluss på 22 tusen kroner.Men kanskje aller viktigst: Under overskriften «Interne seminar» står det i årsmeldingen: «Styret i Storyville Jazz Club har gjennomført et seminar med ledelsen i Moldejazz for å forberede at klubben flytter inn i kulturbygget «PLASSEN» høsten 2012.» Storyville er nok en gang på flyttefot!

2012

Så skjer det altså: Etter at Storyville Jazz Club i 59 år hadde holdt hus i ulike restauranter, hotellkjellere og barer, flytter klubben over i «egne» lokaler sommeren 2012 i kulturhuset PLASSEN - til og med til et lokale som blir hetende akkurat Storyville. På en vanlig klubbkveld er det plass til i overkant av 100 mennesker i lokalet, med gode forhold både for lys og lyd. Så kan man saktens mene at stedet innbyr mest til konsertform, og at «klubbfølelsen» - hva nå enn den måtte innebære - kanskje ikke er like framtredende. Uansett - lokalet Storyville har blitt en stor suksess, noe som ikke minst tilreisende musikere har gitt uttrykk for. Et godt sted å spille i, profesjonelle lydfolk og et entusiastisk, lyttende og jazzinteressert publikum.
Rent konkret holder jazzklubben hus på Alexandra fram til 31. mai 2012, som blir siste klubbkveld på BarAlex. Etter konserten gir man personalet en bukett blomster, sier pent takk for seg - og deretter går musikere og publikum symbolsk den korte vegen fra hotellet opp til taket på PLASSEN - selvsagt til tonene av Jan Garbareks hymne til byen, «Molde Canticle». «Regnet tok da en kortvarig pause», står det i årsmeldingen.Høstsesongen på Storyville gir et forventet oppsving i publikumsbesøket. Klubben kan registrere totalt 302 medlemmer, har et årsoverskudd på litt over 33.000,- kroner - og kanskje aller mest imponerende - en beholdning i kasse og bank som nærmet seg 300.000,- blanke kroner.

2013

Storyville Jazz Club feirer 60-årsjubileet som en av landets mest veldrevne klubber. Selve jubileumsmarkeringen blir lagt til 27. april, hvor et sammensatt storband etter foregående innøving fremfører musikk av og med Petter Wettre og Hans Mathiesen. Etter konserten er det som vanlig ved slike anledninger rikelig tid til både taler og mimring - klubbens styre hadde sørget for at de fleste som på en eller annen måte hadde vært sentrale i klubbens lange historie i alle fall ble invitert. Og svært mange av dem møtte opp.....
2013 er også året da Storyvilles opplegg for fremtidige programutforming og arrangement blir fastlagt. Jazzcafe på Kafe Kurt annenhver lørdag, og jazzklubb på Storyville annenhver torsdag. I tillegg dukker et nytt konsept opp, kalt «Storyville's lokale scene», beskrevet som en klubbkveld hvert semester som «....øremerkes til lokale (amatør)musikere med høyt ambisjonsnivå». Og bare for å ha nevnt det: Programmet for jubileumsåret er rett og slett imponerende!
Og som ikke det er nok: Klubben får Molde kommunes kulturpris dette året - der det synlige beviset, diplomet, overrekkes klubbens leder på siste kommunestyremøte i desember.
Så får det heller stå sin prøve at klubben for første gang på flere år går med underskudd - kr. 36.373,- i minus. Såpass må man kunne tåle i et jubileumsår.

2014

Året begynner med nok en skikkelig gladnyhet: Storyville Jazz Club blir hedret med tittelen «Årets Jazzklubb 2014» av medlems- og interesseorganisasjonen Norsk Jazzforum. Prisen overrekkes av Bugge Wesseltoft den 6. februar på Storyville. «Gjennom en oppdatert og kvalitetsbevisst programmering når klubben ut til stadig nye publikumsgrupper med en velbalansert miks av internasjonale størrelser, nasjonale jazznavn og lokale talenter» heter det blant annet i juryens begrunnelse. Akkurat dette gjenspeiles godt i årets program, der Ingebrigt Håker Flaten Chicago Sextett, Marius Neset og Knut Riisnæs står på samme scene som lokale Jan Mayen, for anledningen med Jan Gunnar Hoff som gjestemusiker. Året toppes for øvrig med Pat Metheny Unity Group i Bjørnsonhuset - en konsert som naturlig nok arrangeres i samarbeid med Moldejazz. Og i avdelingene for gode tradisjoner - for tredje gang er publikumsfavorittene Bechpackers å høre på den tradisjonelle julejazzcafeen på Kafe Kurt siste lørdagen før jul. En tradisjon som fremdeles holdes ved like!
Økonomisk er Storyville på rett kurs igjen. Overskuddet i 2014 er på kr. 62.730,- og regnskapet viser en egenkapital ved årets utgang på godt over 300.000,- kroner. Jo - årets jazzklubb greier seg bra!

2015

Storyville har de siste årene lagt seg på 35 - 40 arrangementer pr. år, hvorav halvparten registreres som jazzklubber på lokalet Storyville og den andre halvpart som cafeer på Kafe Kurt. I tillegg kommer 5 dager med «Storyvilles Timer» på utescena i Alexandraparken under jazzfestivalen.
Årsmeldingen dette året beskriver en litt bekymringsfull nedgang i antall betalende medlemmer. Totalt er det 149 personer som er registrert som medlemmer, av disse har 55 kjøpt sesongkort til kr. 1.600,-, som gir gratis inngang til alle arrangementer. Elevene ved musikklinja på Molde videregående skole får gratis sesongkort, og styret har merket seg at mange av disse har dukket opp på klubbkveldene i løpet av året.Klubbens inntekter når dette året rekordtallet kr. 833.305,-. Når så utgiftssiden totalt ender på kr. 682.755,-, blir årets overskudd på velvoksne kr. 150.551,-. Og med en egenkapital på kr. 459.177,-, tilsvarende ca. 77,5%, er det tydelig at klubben står seg svært godt økonomisk. Det er også grunn til å merke seg at «Prosjekt tilhørighet», det vil i praksis si de personer som går på MFK's hjemmekamper og som fører opp Storyville Jazz Club som «begunstiget», bidrar med kr. 36.284,- i regnskapet. Joda, Kjell Inge Røkke gir sin del til den lokale kulturmønstringen - også til SJC.

2016

Begrepet «Lokal Jazzscene» - som første gang er nevnt i årsmeldingen for 2013 - blir høsten 2016 til et konkret tilbud annenhver lørdagskveld på Kafe Kurt. Her kan unge og «upcoming» musikere møtes og «....med stor frihet framføre alle stilarter innenfor jazz, også moderne, eksperimentell og nyskapende musikk som ikke passer inn i våre jazzcafe arrangementer» står det i årsmeldingen. Nytt av året er også «Jazzfest» siste lørdagen i oktober, da klubben tar i bruk «Teatret Vårt» - den største scenen på PLASSEN - i tillegg til Storyville. Publikumsfavoritten «Farmers Market» drar det hele i gang - og arrangementet blir beskrevet som «meget vellykket».
Storyville avholder i tillegg et seminar/foredrag den 17. november - i samarbeid med Moldejazz og musikklinja ved Molde videregående skole, der Hedvig Mollestad, som i programmet også har etternavnet Thomassen (!), som instruktør.
For å rekruttere yngre jazzentusiaster til aktiv deltagelse i Storyville utvides styret med to elever fra videregående skole. Riktignok som vararepresentanter, men jazzklubben har lang tradisjon for å inkludere alle i styremøtene. Her er det ingen «reservebenk».
Totalt er det notert 44 arrangement driftsåret 2016. Imponerende er det da at 8 styremedlemmer i tillegg til 5 faste såkalt «frivillige» har totalansvaret for gjennomføringen av alt sammen. Var det noen som trodde at frivillig kulturarbeid ikke har en framtid? Spør ildsjelene i Storyville Jazz Club i Molde!

2017

Selvsagt vanskelig å kåre et enkelt driftsår som «det beste i Storyvilles historie» - men 2017 må definitivt være blant kandidatene. 47 arrangement blir avholdt i driftsåret, fordelt på klubbkonserter, jazzcafeer, «Lokal jazzscene», «Barnas jazzklubb», «Storyville time / Jamsession» under festivalen, i tillegg til seminar, påskejam, jazzfest og julejam. Konsertlisten er rett og slett imponerende, med en blanding av internasjonale, nasjonale og lokale jazzutøvere i herlig blanding. Kanskje ikke helt tilfeldig, men duosamspillet mellom den amerikanske saxofonisten Joshua Redman og vår lokale fiolinener Ola Kvernberg blir framhevet som årets musikalske høydepunkt. Et av mange. Og denne kvelden, den 16. november 2017, greier man altså å presse inn 160 betalende publikummere på Storyville. Da er det trangt!
Under «markedsaktiviteter» i årsmeldingen fortelles det at klubben benytter de fleste moderne plattformer for promotering av programmet - hjemmeside med linker til Spotify og Youtube, facebook og SMS-varsling - i tillegg til de mer tradisjonelle pressekonferansene, avisannonsene og trykt flyer. Alle skal kunne vite når det er arrangement i regi av Storyville Jazz Club.
Når så året i tillegg går med et overskudd på over 150.000 kroner, og klubben har nær innpå 800.000,- i kasse og bank, er vi etter all sannsynlighet på «all time high» i historien. Hvordan gå videre etter dette?

2018

Også dette året er det imponerende aktivitet i Storyville, som altså er blitt 65 år gammel. Antall arrangement er nesten på høyde med 2017, men med litt færre utenlandske og nasjonale band og musikere. Det er også tid for nok en gang å fornye og forbedre det tekniske anlegget, og i samarbeid med Musikkutstyrsordningen blir både lydanlegg og lydmiksebord skiftet ut. Moldejazz og Storyville går i tillegg sammen om å kjøpe et utvalg av såkalte baklinjeinstrumenter, som vil utgjøre en felles utstyrspark for framtiden.
Og så må det nevnes at klubben etter hvert får kjøpt en vibrafon, en sjelden utgave som i sin tid tilhørte selveste Gary Burton. «Vibrafonen har fått plakett til minne om tidligere eier» står det i årsmeldingen. Der står det også et avsnitt som kunne vært brukt i alle de årene jazzklubben i Molde har eksistert: «Det er grunn til å fremheve at våre frivillige bruker mange timeverk, dagsverk, månedsverk for å bidra til at klubbdriften kan holde det høye nivået vi er på nå. Dette gjelder både frivillige som bærer stoler inn og ut av lokalene, flytter flygel, selger billetter og lodd, og vi i styret som i fellesskap står for den øvrige daglige driften.»
Og nok en stor begivenhet: Dette året blir det opprettet en landslinje for jazz på Molde videregående skole i samarbeid med Moldejazz, Storyville Jazz Club, NTNU jazzlinja og Midt-Norsk Jazzsenter.
Økonomisk går 2018 med et pluss på kr. 27.064,-. Bekymringsfullt kanskje allikevel at antall betalende medlemmer er redusert til 127, men måten jazzklubben registrerer medlemmer på har vært varierende fra år. Det er nok en nedgang, men kanskje ikke så dramatisk som tallene viser.

2019

Årsmeldingen for 2019 er til forveksling nesten identisk lik tilsvarende melding for 2018. Noen oppdateringer har naturligvis skjedd. 43 arrangement er gjennomført, av disse er 25 på Storyville der totalt 1992 publikummere har vært til stede. De øvrige er kafeer på Kafe Kurt og «Storyvilles Timer» i Alexandraparken under festivalen, hvor totalt nesten 6000 mennesker har hørt for det meste lokale jazzband og musikere. Forståelig nok var 3500 av disse «ute og jazzet» i parken i uke 29.
Regnskapet ble for første gang på mange år oppgjort med minus - kr. 47.278,- på «rød» side. Men på slutten av året hadde en ny og mer alvorlig trussel dukket opp, først i et fremmed land i en fjern verdensdel. En dødelig farsott, en pandemi. Ville den noen gang nå Norge, og hva ville den ha å si for en liten jazzklubb på nordvestlandet?

2020/2021

Overskriften for disse to årene er selvsagte: Pandemi og Covid19! I 2020 rekker Storyville å arrangere 5 torsdagskonserter og 3 jazzcafeer før hele Norge stenger ned i mars. I slutten av mai arrangeres en streamet konsert med Jan Mayen, og på høsten greier man faktisk å gjennomføre 15 arrangement. Antall publikummere er imidlertid sterkt regulert - alle som er til stede må oppgi navn og mobilnummer, det plasseres ut stoler som står 2 meter fra hverandre - og enhver kommunikasjon mellom de betalende er holdt på et minimum. Munnbind er kan hende ikke påbudt, men praktiseres i stor grad.
Litt bedre går det i 2021. Totalt registreres det 20 arrangement, hvorav 16 er registrert på Storyville. Men flere av disse ble på våren flyttet til Molde Kulturskole, «....der faste seter og adskilt scene og sal, gjorde det mer hensiktsmessig for oss....» står det i årsmeldingen. På høsten greier klubben også å gjennomføre 4 jazzcafeer på Kafe Kurt, før en ny smittebølge før jul resulterer i avlysninger av det oppsatte program. «Storyvilles Timer» i Alexandraparken under festivalen, som ble avlyst i 2020, er igjen på programmet, og registreres med 300 (som sitter den lovpålagte meteren fra hverandre) hver dag i estimert antall.
Styret i jazzklubben retter i årsmeldingene for 2020 og 2021 en spesiell takk til Moldejazz for godt samarbeid under pandemien. Alle arrangement gjennomføres «.....på en trygg og forsvarlig måte med alle smitteverntiltak og ekstra rengjøringsutstyr som vi har til vår disposisjon.» Også klubbens frivillige får en ekstra klapp på skulderen, der tydeligvis all vasking av såkalte «berøringsflater» tar lang tid og er arbeidskrevende.
Storyville Jazz Club klarer seg godt økonomisk gjennom de to pandemiårene. Alle såkalte «normale» støtteordninger opprettholdes, og i tillegg kommer ekstraordinære «Covid19-tilskudd». Hyggelig det, men den nå så driftige jazzklubben i Molde hadde helt sikker sett at pengene ble brukt på kvalitetsmusikk innen jazz og beslektede stilarter. Og er Korona-elendigheten snart over?

2022

I løpet av våren 2022 oppheves endelig alle restriksjoner i forbindelse med den pågående pandemien, og kulturlivet kan igjen begynne å fungere som normalt. Men mye har endret seg siden mars 2020 - og det viser seg snart at publikum ikke helt er i modus for å fylle benkeradene verken på kino, teater eller for den saks skyld på jazzklubb ennå. I årsmeldingen for 2022 skriver styret at en del etterhengende koronarestriksjoner er med på å begrense publikumskapasiteten til rundt 50 de første klubbkveldene, men at disse blir avviklet endelig i april. Storyville satser imidlertid særdeles friskt i 2022, og er helt på høyde med årene før pandemien når det gjelder antall arrangement. Publikum dukker etter hvert også opp, i alle fall når det er kjente navn på plakaten. Styret erkjenner imidlertid at klubben sliter med oppmøtet når det er nye band og musikere på scena. «I tiden som kommer vil det i våre øyne derfor kunne være hensiktsmessig å differensiere prisene noe ut i fra hvor kjente artistene er» står det i årsmeldingen.
To synlige resultat av pandemiårene er svært enkle å få øye på når 2022 blir gjort opp i Storyville Jazz Club. Antall medlemmer er nede på 72 - en historisk bunnrekord i «moderne» tid - og klubben har brukt usedvanlig mange penger på å holde tilbudet oppe på «førcorona-nivå». Underskuddet er kort og godt gedigent - også det på rekordnivå. I 2023 er klubben 70 år. Hva nå?

Oversikt over formenn/ledere i Storyville Jazz Club

27.01-53 - 19.11.65

Otto Chr. «Kikkan» Sættem

19.11.65 - 1967

Oddgeir Pettersen

1967 - sommer -68

Olav Hasselø

Sommer - desember -68

Bjørn Friisvold

Desember -68 - mars -70

Rolf Bjørseth

Mars -70 - 27.10.70

Tore Strande

27.10.70 - 30.11.71

Knut Talstad

30.11.71 - 28.11.72

Tore Strande

28.11.72 - 16.11.73

Arve Hanssen

16.11.73 - 30.09.74

«Flat» styreform:

Marianne Krohn (til 30.08.74)

Rolf Bugge (til 30.08.74)

Torgrim Sollid

Synnøve Farstad

Per Otto Nilsen

Svein Brekken (fra 30.08.74)

Grete Skare (fra 30.08.74)

30.09.74 - 22.09.75

«Flat» styreform:

Magne Orten

Erling Aksdal

Jo Tore Bæverfjord

Grete Skare

Svein Brekken

Petter Pettersson

Svein Strande

22.09.75 - 27.09.76

Magne Orten (kontaktmann/coordinator)

27.09.76 - 28.11.77

Magne Orten

Rolf Bugge

Reidar Aunan

28.11.77 - 26.10.78

Reidar Aunan

26.10.78 - 06.10.80

Gunnar Watn

06.10.80 - 05.10.81

Jan Granlie

05.10.81 - 11.11.82

Øyvind Aasgård

11.11.82 - 11.10.85

Fredrik Jessen (til 10.08.85)

11.10.85 - 10.11.87

Bo Grønningsæter (til 17.02.87)

Ole Helge Haugen (17.02.87 - 10.11.87)

10.11.87 - 08.11.88

John Magne Laastad

08.11.88 - 28.01.92

Frank Fossdal

28.01.92 - 23.10.95

John Magne Laastad

23.10.95 - 07.04.97

Erling Kanestrøm

07.04.97 - 05.05.98

Hilde Engja

05.05.98 - 26.04.00

Kjell-Ove Røe

26.04.00 - 19.04.01

Evy Strømme

19.04.01 - 18.09.02

Jan Eide

18.09.02 - 31.05.05

Oscar Toft (administrativ leder)

Inger-Johanne Brunvoll (kunstnerisk leder)

31.05.05 - 31.12.06

Trond Aunan

01.01.07 - 31.12.10

Kjell Atle Orø

01.01.11 - 15.03.12

Tone Germaine Martinsen

15.03.12 - 31.12.14

Eli Karin Walle

01.01.15 - 31.12.17

Steinar Grip

01.01.18 - 31.12.22

Anja Inderhaug

01.01.23 -

Dag-Runar Wikeland

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjonskapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.